تصاویری از پل تخریب شده جاده اردبیل-سرچم/ مسیر اصلی اردبیل – تهران فعلا مسدود است