فیلم| ادعای شاهد عینی 43 دوره راهپیمایی روز قدس در یزد