مشاور امنیت ملی آمریکا از اذعان به جنایت جنگی رژیم‌صهیونیستی طفره رفت